header banner
Default

Het is eindelijk gebeurd: je kunt eindelijk zien wie zich sterk in je Facebook-profiel interesseert


Table of Contents

    Facebook is anno 2017 nog steeds veruit het meest gebruikte sociale netwerk. Een grote frustratie van die bijna twee miljard gebruikers is echter dat je niet kan zien wie veel interesse toont in jou op Facebook. Maar daar lijkt nu verandering in te komen.

    Wie daar zin in heeft, al dan niet met slechte bedoelingen, kan eender welk Facebook-profiel bezoeken zolang hij of zij niet geblokkeerd is door die persoon. Als gebruiker kan je niet controleren wie je bezoekers zijn en dus ook niet wie verdacht veel naar je profiel surft.

    Facebook is niet van plan om dit beleid volledig om te gooien naar het voorbeeld van LinkedIn, waar je als gebruiker weet wie je profiel bezocht heeft. Toch kan je dit via Facebook nu ook gedeeltelijk te weten komen.

    Alles heeft te maken met Facebook Stories. Net als Instagram Stories kan je daarmee een compilatie van losse foto’s of video’s (maximum 20 seconden lang) maken die voor 24 uur zichtbaar zijn voor je volgers. Daarna verdwijnen de ‘stories’ automatisch van je profiel. Net als bij Snapchat kan je bewerkingen doen met tekst, tekeningen en emoji’s.

    Het is via die Facebook Stories dat je nu wel kan te weten komen wie je profiel interessant vindt. Ook weer net zoals bij Instagram Stories kan je namelijk zien hoeveel persoon je ‘story’ gezien hebben en meer specifiek wie elk onderdeel ervan bekeken heeft, foto of video.

    Als Facebook-gebruiker kan je dus nog niet altijd en overal bekijken wie je profiel bezoekt, al dan niet op regelmatige basis. Maar nu kan je dus wel te weten komen wie je ‘stories’ bekijkt. Het sociale medium treedt daarmee dus een beetje uit de spreekwoordelijke schaduw.

    LEES OOK: Facebook heeft een nieuwe optie die wel eens heel populair kan worden

    Sources


    Article information

    Author: Roger Olsen

    Last Updated: 1704096962

    Views: 760

    Rating: 4.4 / 5 (43 voted)

    Reviews: 97% of readers found this page helpful

    Author information

    Name: Roger Olsen

    Birthday: 1969-08-30

    Address: Unit 8647 Box 5016, DPO AA 90208

    Phone: +3990516975424666

    Job: IT Consultant

    Hobby: Photography, Web Development, Origami, Knitting, Beekeeping, Arduino, Survival Skills

    Introduction: My name is Roger Olsen, I am a proficient, risk-taking, Open, forthright, spirited, esteemed, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.