header banner
Default

Güncel Bitcoin Fiyatları (18 Ekim 2019)


Bitcoin Bugün Ne Kadar Oldu? Bir bitcoin kaç TL oldu? Bitcoin alış ve satış fiyatı nen kadar? 18 Ekim 2019 güncel bitcoin fiyatları...

VIDEO:

18.10.2019 - 13:54

Haberler

Bitcoin Bugün Ne Kadar Oldu? (18 Ekim 2019 Güncel Bitcoin Fiyatları)

Son dakika bitcoin haberleri..

Kripto para biriminde lider olan Bitcoin'in (BTC) bir tanesi şu anda 45.730 Türk Lirası'dır.

Sadece 21 milyon adet üretilebilecek şekilde oluşturulan BTC'nin (Bitcoin) fiyatı son dönemde düşüşe geçmiş durumdadır.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • haberler
  • Bitcoin
  • Teknoloji
  • haber
  • Ekonomi

Sources


Article information

Author: Yolanda Watson

Last Updated: 1704349921

Views: 1058

Rating: 4.9 / 5 (67 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Yolanda Watson

Birthday: 1990-01-28

Address: 0514 Rachel Centers Suite 146, Robertport, NM 11580

Phone: +3790258135228051

Job: Article Writer

Hobby: Knitting, Arduino, Swimming, Cycling, Running, Woodworking, Motorcycling

Introduction: My name is Yolanda Watson, I am a rare, persistent, cherished, spirited, unwavering, vibrant, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.